Case.

Hearst

Telefonisch behoud toegenomen met 700%

Volledige Klantenservice

Belangrijke titel hier

Zeer kosten efficiënt met hoge SLA’s door blending van kanalen email, chat met call

FTR meetbaar en inzichtelijk gemaakt + KTV verhoogd door persoonlijke aandacht voor ambassadeurs en klanten

Geautomatiseerde content / templates t.b.v. snelheid in beantwoorden e-mails

Innovaties tijdens partnership: